Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
25 postów 0 komentarzy

Zakazana historia

Leszek Pietrzak - Doktor historii. Były pracownik Urzędu Ochrony Państwa (1990-2000). Były Pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wykładowca akademicki.

Brytyjczycy, czyli druga „rasa panów”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Utarło się, że tylko Niemcy przed wojną byli rasistami, głoszącymi wyższość swojej rasy. Niewiele osób dziś wie, że rasizm i przekonanie o wyższości nad innymi nacjami rozwinęły się najsilniej w Wielkiej Brytanii.

Była to spuścizna ideologii i polityki Imperium Brytyjskiego w czasach królowej Wiktorii. Brytyjczycy nie ukrywali przekonania o swojej wyższości nad innymi narodami i rasami. Byli także pionierami eugeniki, mającej poprawić w przyszłości „jakość” człowieka.

Historia choroby

Królestwo Brytyjskie w XIX było najbardziej rozwiniętym cywilizacyjnie krajem świata. To tam rozwijano naukę i dokonywano przełomów w wielu ważnych dziedzinach. Ówczesne brytyjskie osiągnięcia z zakresu nauk przyrodniczych czy medycyny miały istotny wpływ na kształtowanie się wyobrażeń o człowieku. Budowane przez prawie trzysta lat imperium w drugiej połowie XIX w. zapewniło sobie niepodzielne panowanie na morzach i ocenach. Brytyjczycy dokonywali kolejnych odkryć geograficznych i stawiali swoją stopę w niepoznanych jeszcze rejonach świata. Coraz mniej było zakątków kuli ziemskiej, w którym nie mieliby swoich kolonii, protektoratów, dominiów czy zależnych od siebie terytoriów. Do imperium płynęły surowce, szlachetne kruszce, pieniądze, siła robocza, a z kolei z imperium do kolonii eksportowano brytyjską organizację i zdobycze cywilizacyjne. Na straży angielskich interesów stały wojska kolonialne dowodzone przez lorda Chelmsforda i potężna Royal Navy. Gdy w 1837 r. tron objęła królowa Wiktoria, nastał prawdziwy złoty wiek. Za jej długiego panowania (1837−1901) imperium przeżywało okres niebywałej potęgi politycznej i ekonomicznej. Było wówczas prawdziwym hegemonem świata. Ucieleśnieniem potęgi i niekwestionowanej dominacji była sama królowa Wiktoria. W czasach jej panowania mówiło się, że nad Imperium Brytyjskim słońce nigdy nie zachodzi.

Nie byłoby to możliwe bez brytyjskiej ideologii będącej zasadniczą podporą mocarstwa. W drugiej połowie XIX w. wśród mieszkańców Wysp Brytyjskich powszechne stało się przekonanie, że biała rasa jest najbardziej wartościowa na kuli ziemskiej i najbardziej rozwinięta cywilizacyjnie. Wszystkie inne rasy były przez nich postrzegane jako gorsze. W ten sposób Murzyni, Arabowie czy Hindusi stali się dla Brytyjczyków „lesser races”, czyli niższymi rasami. Przekonanie to było nadzwyczaj silne w kręgach brytyjskiej arystokracji. W pałacach i rezydencjach zawsze musiały stać białe marmurowe posągi greckie i rzymskie, które miały uosabiać ideał piękna i doskonałości przypisany tylko białej rasie. Inne rasy były postrzegane przez arystokratów nie tylko jako mniej urodziwe, lecz także podrzędne intelektualnie. W szczególności ocena ta dotyczyła rasy czarnej, uznawanej za najmniej wartościową. Właśnie z tych przyczyn brytyjska arystokracja uważała, że niższe rasy powinny być podporządkowane białej. Dla Brytyjczyków jednak biała rasa nie była czymś jednolitym − w ich mniemaniu ona również miała swoją hierarchię. Oczywiście Anglosasi byli na samym szczycie drabiny narodów. Pozostałe nacje uważano za znacznie gorzej rozwinięte i znacznie mniej zdolne do osiągnięcia cywilizacyjnego sukcesu. O ile Francuzi i Niemcy byli niżej w hierarchii białej rasy jedynie od Anglosasów, o tyle Słowianie z Europy Środkowo-Wschodniej czy rozproszeni na całym kontynencie Żydzi byli na samym dole tej drabiny. Zanim rasizm został naukowo sformułowany, jego podstawy tkwiły już w świadomości samych Brytyjczyków. Klasie rządzącej wykładano w prywatnych szkołach, że jest stworzono do rządzenia światem. Takie myślenie powodowało, że Anglosasi postrzegali siebie jako rasę nadrzędną, która nieuchronnie musi nieść „cywilizację” nacjom podrzędnym. Brytyjski sposób myślenia w dobie wiktoriańskiej został niewątpliwie wzmocniony przez naukę. Prawie wszystkie teorie brytyjskich uczonych, jakie zostały sformułowane w odniesieniu do człowieka, nobilitowały rasę białą jako wybraną przez Boga. Już w 1799 r. brytyjski lekarz Charles White (1728−1813) opublikował swoją teorię, według której Europejczyk stoi ponad innymi rasami. White konstatował: „Kto poza Europejczykiem charakteryzuje się tak szlachetnie sklepioną głową, w której zmieścić się może aż tyle substancji mózgowej?”. Problematyką ras zajmował się również Robert Knox. W opublikowanym w 1850 r. dziele The Races of Men. A Fragment stwierdzał, że przedstawicieli ras niższych, które nazywał „ciemnoskórymi”, nie można ucywilizować, bo nie pozwalają na to ich naturalne predyspozycje. Przyjmując takie założenie, Knox jasno stwierdzał, że ich los „jest przypieczętowany” i „wszyscy co do jednego muszą umrzeć”. Jednak dopiero w drugiej połowie XIX w. brytyjska nauka stopniowo dochodziła do uporządkowania problematyki rasowej. W 1866 r. Frederick Farrar (1831−1903) dokonał podziału wszystkich ras na ucywilizowane (aryjska i semicka), częściowo ucywilizowane (Chińczycy – zahamowani w rozwoju) i rasy dzikie, które zawsze żyły w niewiedzy i nędzy. Do tej ostatniej kategorii zaliczył m.in. Indian i Murzynów. Do prawdziwego uzasadnienia ideologii o najlepszej brytyjskiej rasie posłużyły teorie naukowe Herberta Spencera (1820−1903) i Karola Darwina (1809−1882), twórców ewolucjonizmu − teorii przyjmującej założenie zmienności postępowego rozwoju całej rzeczywistości, tak przyrodniczej, jak i społecznej, oraz wszystkich dziedzin życia i postępowania. Teoria ewolucji sformułowana w 1858 r. przez brytyjskiego przyrodnika Karola Darwina mówiła, że pewne gatunki w przyrodzie są w stanie przeżyć dzięki większym zdolnościom adaptacyjnym i większej sprawności fizycznej. Ta koncepcja oraz poglądy społeczne i polityczne Darwina posłużyły jako uzasadnienie tezy o wyższości „brytyjskiej rasy”. Sam Darwin dostrzegał wyższość cywilizacji europejskiej i uważał, że brytyjski kolonializm przyczynia się do rozpowszechnienia jej wartości. Sądził również, że eksterminacja dzikich plemion przez Imperium Brytyjskie jest nieuniknioną koniecznością dziejów. A zatem w świetle przekonań Darwina „tępienie” ludności tubylczej w brytyjskich koloniach przestawało być już zbrodnią, a mogło być jedynie nieuniknionym efektem ubocznym postępu, rozumianego jako ewolucja gatunku ludzkiego. Brytyjski imperializm jest zaś biologicznie koniecznym procesem, który − zgodnie z prawami natury − prowadzi do nieuniknionej zagłady ras niższych. W podobnym duchu rozumował Herbert Spencer, który uważał, że instytucje społeczne, tak jak rośliny i zwierzęta, przystosowują się w sposób pozytywny do swojego środowiska. Przyjął też darwinowski pogląd, że w świecie społecznym zachodzi proces doboru naturalnego. W swoich filozoficznych rozważaniach stwierdzał, że przetrwają tylko „społeczeństwa najlepiej dostosowane”, a pozostałe powinny wymrzeć. Dla gorących wyznawców jego teorii w Imperium Brytyjskim było oczywistym, że właśnie Anglosasi mają najlepsze predyspozycje do supremacji, ponieważ natura obdarzyła ich większą odpornością i sprawnością − i dlatego powinni przejąć kontrolę nad tymi grupami, które są z natury słabsze. To wtedy Brytyjczycy zaczęli coraz bardziej nabierać pewności, ze nawet nauka uważa ich za istoty wyższe w stosunku do ludów i ras kolonizowanych. Dość szybko teorie Darwina stały się naukowym usprawiedliwieniem rasizmu. Wielu brytyjskich naukowców zastanawiało się również, co zrobić, aby udoskonalić brytyjską rasę. Jednym z nich był kuzyn Darwina Francis Galton (1822−1911), który dowodził, że istnieje możliwość dziedziczenia moralnych i umysłowych cech u ludzi w wyniku odpowiedniego doboru naturalnego. Swoimi teoriami Galton chciał po prostu zachęcić Brytyjczyków, aby zawierali małżeństwa wewnątrz swojej rasy. W 1883 r. Galton nazwał swoje teorie eugeniką, która − jak przekonywał − miała pomóc w doskonaleniu brytyjskiego społeczeństwa w przyszłości. Ani Darwin, ani Galton nie potrafili jednak przewidzieć tragicznych dla świata skutków swoich teorii.

Brytyjski rasizm w praktyce

Rasizm stał się jednym z najważniejszych elementów anglosaskiej ideologii imperialnej. Był obecny w retoryce administracji kolonialnej, w polityce zagranicznej imperium i w brytyjskiej opinii publicznej. Był także obecny w brytyjskiej sztuce i literaturze. Zwłaszcza ta ostatnia dostarczała wielu przykładów brytyjskiego rasizmu. Największy pisarz wiktoriańskiej Anglii i późniejszy noblista Joseph Rudyard Kipling (1865−1936) zapisał znamienną myśl: „Dźwignij brzemię białego człowieka, wyślij najlepszych synów swej rasy, aby służyli na trudnym posterunku ludom niespokojnym, dzikim posępnym diabłom i dzieciom na poły!”. Czytając Kiplinga,Brytyjczycy znajdowali kolejne potwierdzenie, że Wielkiej Brytanii pisane jest władanie światem i niesienie cywilizacji ciemnym i prostym ludom, nazywanym przez pisarza „pół diabłami, pół dziećmi”. A zatem rasizm mógł skutecznie uzasadniać „zachodnią misję cywilizacyjną” i legitymizować kolonialne panowanie. Większość Brytyjczyków, nawet tych z niższych klas społecznych, wierzyła głęboko, że eksterminowane w brytyjskich koloniach ludy stanowią niższą rasę, która tak czy owak jest skazana na zagładę. Ten sposób myślenia stanowił dobrą glebę do prowadzonej polityki ludobójstwa i niebywałych okrucieństw w koloniach afrykańskich i innych rejonach brytyjskiej dominacji. Opisy przedstawicieli innych nacji prawie zawsze miały rasistowski charakter. Na początku XX w. jeden z opisów australijskiego Aborygena brzmiał następująco: „jego pochodzenie i historia giną w mrokach przeszłości. Nie posiada on żadnych pisanych źródeł i zna niewiele ustnych przekazów. Z wyglądu jest nagim owłosionym dzikusem, a jego twarz ma niekiedy wyraźnie żydowskie rysy. O ile wiadomo, nigdy się nie myje. Nie posiada na własność ziemi, prócz tej, której ślady nosi na własnym ciele, nie czyniąc przy tym większych starań, aby to ukryć. Nie wie, co to religia. Nie ma żadnych tradycji, mimo to pielęgnuje (…) pewne odstręczające praktyki i obrzędy, które przejął od swoich przodków, nie zdając sobie sprawy z ich źródła i przeznaczenia”.

Rasistowski duch panował również w brytyjskiej armii. Był on wynoszony z brytyjskich akademii wojskowych i upowszechniany wśród zwykłych żołnierzy. To sprawiało, ze brytyjskie wojska kolonialne i ich dowódcy zachowywali się potem wobec tubylców z nieznaną wcześniej bezwzględnością i okrucieństwem. Zasłynął z tego w szczególności gen. Horatio Herbert Kitchener, który w 1898 r. stanął na czele brytyjskiej ekspedycji wojskowej, mającej stłumićpowstanie Mahdiego w afrykańskim Sudanie. Po zwycięstwie nad rebeliantami w bitwie pod Omdurmanem, Kitchener zabronił pomocy rannym jeńcom, a wielu z nich kazał rozstrzelać. Na jego rozkaz sprofanowano również grób wodza powstańców − Mahdiego − aby Kitchener mógł szczycić się jego głową jako zdobyczą wojenną. Nie inaczej postępowały zresztą brytyjskie wojska kolonialne podczas drugiej wojny burskiej (1899−1902) toczonej z burskimi republikami Transwalu i Oranii. W czasie tej wojny Brytyjczycy zorganizowali pierwsze na świecie obozy koncentracyjne, w których internowali burską ludność cywilną z obszarów objętych walkami partyzanckimi. Kilkadziesiąt lat później brytyjskie doświadczenia w tym zakresie wykorzystano w nazistowskich Niemczech. W czasach eksterminacji w południowej Afryce wyrosło całe pokolenie późniejszych angielskich polityków: Arthurem Belfourem, Haroldem Lothermeere, Lloydem George’em i Winstonem Churchillem. Żaden z nich nigdy nie ukrywał swojej niechęci wobec innych ras. Churchill zapytywał wręcz retorycznie: „dlaczego my Anglosasi mamy przepraszać za to, że jesteśmy wyższą rasą? Jesteśmy wyższą rasą!”. Narastający rasizm zaowocował także wieloma pomysłami organizacyjnymi, których celem miało być uporządkowanie sytuacji rasowej w rozległym imperium. Jednym z nich był utworzenieTowarzystwa Higieny Rasy, którego prezesem został syn Darwina – Charles Darwin. Należało do niego wiele wpływowych osobistości.

Po II wojnie światowej, w czasie której − w imię wyższości własnej rasy − Niemcy przeprowadzili eksterminację dziesiątków milionów ludzi, rasizm stał się „niemodny”. Odejście od tej ideologii doprowadziło do dekolonizacji i rozpadu Imperium Brytyjskiego. Inaczej być nie mogło, bo tylko ideologia rasistowska mogła być usprawiedliwieniem okupowania i drenowania kolonii przez Brytyjczyków.

 

 

KOMENTARZE

 • @
  Mój krewny żyjący w jednym z najbardziej wielokulturowych społeczeństw zachodu stwierdził kiedyś: dziwnym jest to, że Hitler był Niemcem, a nie Anglosasem.
  Im to zostało do dzisiaj.
 • autor
  przeświadczenie o wyższości rasy..., był niedawno bodaj na tvp kultura film Czarna Wenus , o autentycznej mieszkance południowej Afryki pokazywanej jako kuriozum anatomiczne we Francji i Anglii, potraktowanej w odrażający sposób, nawet po śmierci,
  proceder "wystawiania"przedstawicieli innych "ras" był obecny na wystawach światowych również w USA,dokąd przeniosła się również ideologia "ulepszania" człowieka.
 • @Autor
  A już myślałem, po tytule sądząc, że treść da się podciągnąć pod antysemityzm ;-)
 • @Naczelny 13:17:26
  :) Dałoby się ale tekst musiałby być trochę dłuższy a historia zaczynać się w okolicach Tutmosisa czy Amenhotepa- ale po co do tego wracać? ;P
  Pozdro
 • all
  sentyment do wspólnych przemyśleń?

  za wolnymi mediami:
  http://wolnemedia.net/historia/najwiekszy-przyjaciel-niemcow/
 • Wyższość
  Ważny tekst.

  Uświadomił mi źródła mojego światopoglądu, kiedy to w dzieciństwie, wpojono we mnie przekonanie o niedoścignionym wzorze kultury osobistej Anglików. Dzisiaj myślę sobie o nich "angole" i wiem,
  że Polacy mogą być od nich o niebo lepsi na ich własnym podwórku, ale także mit "wspaniałego angielskiego zachodu" (np. USA) ma swoje korzenie w owej "wyższości cywilizacyjnej rasy panów". Powściągliwość, maniery, bogactwo, mądrość, przebiegłość ... czyż to nie są fundamenty "poprawności np. politycznej"? A gdzie moralność? Gdzie miłość bliźniego?

  Tak, nasza cywilizacja jest prawdziwie lepsza. CYWILIZACJA MIŁOŚCI - MY POLACY mamy lepsze zakotwiczenie w prawdzie, którą jest Boże jej ujawnienie. Potrafimy tę prawdę rozumieć, "czytać" - nie kreujemy prawdy naszymi małymi ludzkimi rozumkami. Przyszłość, szansa i nadzieja dla ludzkości leży w zrozumieniu tego.

  Jestem wstrząśnięta - polskie lotnictwo we wspólnych manewrach z Izraelem? Polskie wojsko ma brać udział w morderstwach popełnianych przez żydów na Bliskim Wschodzie, w Iranie, w NIESPRAWIEDLIWYCH wojnach? Tego nigdy nie było. Gdzie honor polskiego żołnierza? Obecny rząd w państwie na terytorium Polski nie jest z polskiego ducha, nie jest polski. Może z ducha niemieckiego, może angielskiego, może żydowskiego, może ruskiego, ale nie polskiego. A to polski duch
  jest przyszłością cywilizacyjną , Panowie, jeśli ludzkość ma przetrwać. Polski duch pełen miłości.
 • @Jerzy Wawro 11:52:56
  "(...)dziwnym jest to, że Hitler był Niemcem, a nie Anglosasem.
  Im to zostało do dzisiaj. "

  Tak, z tym, że Niemcy po II Wojnie trochę się kryją ze swoim rasizmem.
 • TA BABA NA ZDJĘCIU WYGLĄDA JAK RUSKA DOJARKA Z KOŁHOZA !:)))
  Ta baba na zdjęciu to wygląda jak ruska zasłużona krowiarka-przodownica

  z kołhoza po odebraniu orderu Lenina :))

  odpalona w ruski strój ludowy na święto rewolucji październikowej :))
 • @spas 16:31:48
  spas:
  "...z tym, że Niemcy po II Wojnie trochę się kryją ze swoim rasizmem..."
  ===================================

  Mało tego, że się kryją ze swoim rasizmem to oficjalnie

  demonstrują swój "PODLUDZIZM" liżąc śmierdzące stopy żydom :))
 • @Zbigniew-Grzymski 02:10:00
  Lecz się człowieku na nogi, bo na głowę za późno. Masz obsesję na punkcie Ruskich, chorbliwą obsesje i malutką wiedzę o świecie, zawężoną jedynie do tej jednej obsesji. O brytyskich monarchiach to prawda.
 • COZ ZA POLIT-POPRAWNA BZDURA!
  Tekst jak z komunistycznej, peerelowskiej, propagandy. Anglofobiczny, germanofobiczny. Czy nie jest on w istocie rasistowski? (Przy okazji, Anglicy, nazywani tu przez jakas rasistke pogardliwie "angolami", sa bodajze najbardziej przyjaznym Polakom narodem w Europie.)

  Nie mam w tej chwili czasu na krytyczna analize tekstu pana Pietrzaka, sprobuje dokonac jej pozniej (o ile p. Pietrzak nie wycenzuruje obecnego mego komentarza, ani nie wyrzuci mnie stad).

  RE:Po II wojnie światowej, w czasie której − w imię wyższości własnej rasy − Niemcy przeprowadzili eksterminację dziesiątków milionów ludzi

  --- Wiec niby w czasie II Wojny Niemcy wymordowali dziesiatki milionow ludzi? Niech pan Pietrzak udowodni, ze oni to zrobili. Potrafi...?
 • @Marky 08:28:03
  Marky:
  "....Wiec niby w czasie II Wojny Niemcy wymordowali dziesiatki milionow ludzi? Niech pan Pietrzak udowodni, ze oni to zrobili. Potrafi...?...."
  ===================================

  Dałeś temu Pietrzakowi polapalić !!! :)

  Przecież to zrobili Polacy w polskich obozach koncentracyjnych !:)

  niemcy tylko byli ofiarami i na dodatek zostali niewinnie wypędzeni

  przez tych paskudnych Polaków !:)

  PS
  według różnych źródeł niemcy wymordowali podczas IIWŚ
  od 12 do 25 milinów ludzi w imię obłędnej zbrodniczejideologii
  za co zostali wynagrodzeni po wojnie gigantyczną pomocą
  gospodarczą od usa, umorzeniem gigantycznych długów zaciągnietych
  na zbrojenia w usa i w.bryt oraz umorzeniem reperacji wojennych
  na rzecz wymordowanej (6,5 milionów obywateli polskich) i
  obrabowanej na 1000 miardów dolarów Polski.
 • @katerina404 08:17:33
  @Zbigniew-Grzymski 02:10:00
  Lecz się człowieku na nogi, bo na głowę za późno. Masz obsesję
  na punkcie Ruskich, chorbliwą obsesje i malutką wiedzę o świecie, z
  awężoną jedynie do tej jednej obsesji. O brytyskich monarchiach to prawda.
  ========================================

  Ostrzegam cię !

  Jako najprawdopodobniej ruska, polskojęzyczna agentka

  uprawiająca na Polskim Nowym Ekranie perfidną ruską maskirowkę

  wymierzoną w Polskę i Polaków oraz ubliżająca w wulgarny sposób

  Polakom-Patriotom - LICZ SIĘ ZE SŁOWAMI !!

  bo w przeciwnym razie złożę wniosek do administratora i do zarządu

  NE aby cię wybamować za wulgarność i godzenie w Godność Polaków !
 • "Brytyjski rasizm w praktyce"
  Gdyby istniał to dobrze by było gdyby był wymierzony w sowieciarzy.. bo coraz głupsze teksty piszą...
  Niemcy to według nich.. zło, USA to samo jądro ciemności.. a teraz Anglia..

  Zajmijta się swoją Rassiją i nie zawracajta nam głowy bo nikt się nie nabierze na takie teksty.
 • @Jerzy Wawro 11:52:56
  Oj zostało, zostało i na zawsze zostanie. Z nich takie pany jak z koziej dupy perkusja.
 • Ciekawy tekst
  Bardzo ciekawy artykul - szczeg. dla mnie, mieszkajacej od wielu lat w UK i obywatelki Wielkiej (nadal Wielkiej?) Brytanii. Dziekuje i pozdrawiam.
 • do autora
  proszęm określić liczbę eksterminowanych , a nie zabitych .
  mały błą , ale ważny .

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031